Informatyka w dobrych rękach

zmiana uprawnień do folderu, podfolderu i plików

Zmiana uprawnień do folderu i podfolderów:
find /tmp -type d -exec chmod 755 {} \;
Zmiana uprawnień do plików:
find /tmp -type f -exec chmod 644 {} \;